Proiectul privind Învățământul Secundar
(Romania Secondary Education Project – ROSE)

Proiectul ROSE, acronim pentru Romania Secondary Education Project, reprezintă o inițiativă educațională, care se distinge prin obiectivele sale: scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți procesul de tranziție de la liceu la facultate și de a spori succesul în primul an universitar, în cadrul instituțiilor de învățământ beneficiare ale finanțării ROSE.


ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației numit "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate," aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015, și contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor stabilite în strategia de reducere a abandonului școlar timpuriu și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar pentru populația României.


Astfel, Proiectul ROSE pune la dispoziția profesorilor un catalog de programe de formare continuă, acreditate de Ministerul Educației și gratuite, astfel încât să faciliteze accesul la resurse tuturor celor interesați. Cursul Starea de Bine a Profesorului - O călătorie Conștientă, creat și organizat de InIm Institute este cuprins în catalogul Proiectului ROSE, iar începând cu anul 2023-2024, este gratuit pentru profesorii de liceu. Numărul de credite obținut este de 12-13 CTP.


Catalogul cu toate programele de formare poate fi consultat AICI


Proiectul ROSE are trei obiective principale:
 *Reducerea ratei de abandon școlar și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat: ROSE se angajează să reducă abandonul școlar în instituțiile de învățământ liceal și să îmbunătățească calitatea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat. Acest lucru va asigura o bază solidă pentru continuarea studiilor la nivel universitar.
 *Îmbunătățirea tranziției de la nivel liceal la învățământul terțiar: ROSE se concentrează pe facilitarea unei tranziții mai fluide pentru absolvenții de liceu care doresc să urmeze studii superioare. Această tranziție este susținută prin programe de orientare educațională și informare adecvate.
 *Creșterea ratei de retenție în primul an de studii universitare și a ratei de absolvire: Proiectul ROSE vizează creșterea succesului studenților în primul an de studii universitare și, în final, promovarea ratei de absolvire în instituțiile de învățământ superior finanțate prin intermediul acestui proiect. Prin acordarea sprijinului corespunzător și a resurselor necesare, se urmărește reducerea abandonului în rândul studenților.


Proiectul ROSE este un efort semnificativ pentru îmbunătățirea sistemului educațional din România și pentru crearea unui mediu mai favorabil pentru tinerii care doresc să-și dezvolte potențialul academic și să contribuie la viitorul țării.


Mai multe despre Proiectul ROSE pot fi găsite AICI